Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-05-22

Styrgrupp

Ett nationellt kvalitetsregister styrs av en registerhållare och en styrgrupp. Barnnjurregistrets styrgrupp har en bred geografisk och professionell förankring bland läkare, sjuksköterskor.

Styrgruppen arbetar i nära samarbete med Svensk Barnnefrologiskförening.

Kajsa

Åsling Monemi

Registerhållare

 Barnkliniken Karolinska   Huddinge

Barnläkare

Anette

Kristiansson

Koordinator

 Barnkliniken Skånes   Universitetssjukhus Lund

Barnsjuksköterska

Tove

Grip

 

 Barnkliniken Norrlands   Universitetsjukhus , Umeå

Barnläkare

Per

Brandström

 

 Drottning Silvias   Barnsjukhus Göteborg

Barnläkare

Åsa

Laestadius

 

 Barnkliniken Akademiska   sjukhuset Uppsala

Barnläkare

         
         

Simon

Jarrick

 

 Barnkliniken Örebro

Barnläkare

Bogna

Niwinska Faryna

 

 Barnkliniken Karolinska   Huddinge

Barnläkare

         

Lisa

Sartz

 

 Barnkliniken Skånes   Universitetssjukhus, Lund

Barnläkare

Anna 

Westrup

 

Barnkliniken Karlskrona Sjukhus

Barnläkare