Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-04-20

Styrgrupp

Ett nationellt kvalitetsregister styrs av en registerhållare och en styrgrupp. Barnnjurregistrets styrgrupp har en bred geografisk och professionell förankring bland läkare, sjuksköterskor.

Styrgruppen arbetar i nära samarbete med Svensk Barnnefrologiskförening.

Kajsa

Åsling Monemi

Registerhållare

 Barnkliniken Karolinska   Huddinge

Barnläkare

Anette

Kristiansson

Koordinator

 Barnkliniken Skånes   Universitetssjukhus Lund

Barnsjuksköterska

Tove

Grip

 

 Barnkliniken Norrlands   Universitetsjukhus , Umeå

Barnläkare

Per

Brandström

 

 Drottning Silvias   Barnsjukhus Göteborg

Barnläkare

Åsa

Laestadius

 

 Barnkliniken Akademiska   sjukhuset Uppsala

Barnläkare

Joel

Gärskog

 

 Barnkliniken Ryhovs sjukhus   Jönköping

Barnläkare

Kristina

Holgersson

 

 Göteborg

Patientföreningen

Simon

Jarrick

 

 Barnkliniken Örebro

Barnläkare

Bogna

Niwinska Faryna

 

 Barnkliniken Karolinska   Huddinge

Barnläkare

Annica

Schröder

 

 Stockholm

Patientföreningen

Lisa

Sartz

 

 Barnkliniken Skånes   Universitetssjukhus, Lund

Barnläkare

 

 

 

 

 

Sabina

Thomsson

 

 Barnkliniken Karolinska   Huddinge

Barnsjuksköterska