Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten

Välkommen till Svenska Barnnjurregistret!

Njursjuka barn och ungdomar är en liten grupp med några hundra individer totalt i Sverige. Många av de njursjukdomar som drabbar barn och ungdomar kan vara livslånga och leda till funktionshinder och sänkt livskvalitet. Det är angeläget att erbjuda säker likvärdig vård av hög kvalitet till varje njursjukt barn, oavsett var i landet barnet bor. Svenska Barnnjurregistret har tillkommit för att möjliggöra nationell kvalitetskontroll och förbättring av vård för njursjuka barn och ungdomar.

Aktuellt

Inom kort kommer statistik från BNR att redovisas på hemsidan, har du som användare önskemål om något särskilt du vill ska visas? I så fall kontakta registerhållare Kajsa eller koordinator Anette.

Sköterskenätverket

Är du sjuksköterska/undersköterska/dietist/farmaceut och arbetar med njursjuka barn? Då är du varmt välkommen att vara med i vårt nätverk för sjuksköterskor. Det går bra att kontakta registerkoordinator Anette Kristiansson von Wowern så lägger hon till dig i sändlistan!

Börja registrera

Vill du börja registrera i Barnnjurregistret och behöver hjälp? Kontakta registrets koordinator för hjälp att komma igång. Mail: anette.kristianssonvonwowern@skane.se

Forskare

Om du är intresserad av datauttag kontakta registerhållare eller koordinator.