Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten

Välkommen till Svenska Barnnjurregistret!

Njursjuka barn och ungdomar är en liten grupp med några hundra individer totalt i Sverige. Många av de njursjukdomar som drabbar barn och ungdomar kan vara livslånga och leda till funktionshinder och sänkt livskvalitet. Det är angeläget att erbjuda säker likvärdig vård av hög kvalitet till varje njursjukt barn, oavsett var i landet barnet bor. Svenska Barnnjurregistret har tillkommit för att möjliggöra nationell kvalitetskontroll och förbättring av vård för njursjuka barn och ungdomar.

Sköterskenätverket

Sköterskenätverket kommer att ha ett teamsmöte till under hösten/vintern så håll utkik i din mail angående förslag på mötestid.

Börja registrera

Vill du börja registrera i Barnnjurregistret och behöver hjälp? Kontakta registrets koordinator för hjälp att komma igång. Mail: anette.kristianssonvonwowern@skane.se

Forskare

Om du är intresserad av datauttag kontakta registerhållare eller koordinator.