Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten

Välkommen till Svenska Barnnjurregistret!

Svårt njursjuka barn och ungdomar är en liten grupp med några hundra individer totalt i Sverige. Många av de njursjukdomar som drabbar barn och ungdomar är livslånga och leder till funktionshinder och sänkt livskvalitet. Det är angeläget att erbjuda säker likvärdig vård av hög kvalitet till varje njursjukt barn, oavsett var i landet barnet bor. Svenska Barnnjurregistret har tillkommit för att möjliggöra nationell kvalitetskontroll och förbättring av vård för njursjuka barn och ungdomar.

Aktuellt

Snart dags för årets möte för barnnefrologer på Bosön 28-29/9 2022. I år kommer det även att vara en träff för sjuksköterskor i samband med mötet.

Sköterskenätverket

Vi ses på Bosön med två egna workshops Den 28/9 kl 11-12 samt 13-14:30. Vi får då besök av Sanna Strand från Fresenius. Den 29/9 kl 08:15-11 då vi pratar kring överföring av ungdomar till vuxenvården.

Börja registrera

Vill du börja registrera i Barnnjurregistret och behöver hjälp? Kontakta registrets koordinator för hjälp att komma igång. Mail: anette.kristiansson@skane.se

Forskare

Om du är intresserad av datauttag kontakta registerhållare eller koordinator.