Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-04-20

För vårdgivare

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny svensk lag som trädde i kraft 25 maj 2018. Förordningen har ersätt personuppgiftslagen (PuL). Den nya förordningen skärper bland annat kraven på information till enskilda fysiska personer (registrerade) vars personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvariga, t.ex. vårdgivare som rapporterar till kvalitetsregister samt landsting och regioner som ansvarar för ett eller flera kvalitetsregister. Läs mer om dataskyddsförordningen här.

Information till patient och förälder

För vårdgivares del innebär detta att en skriftlig eller muntlig information ska lämnas till patienten innan registrering i kvalitetsregister, detta kan ges via kallelsen eller i samband med besök hos vårdgivare. Nedan hittar du som vårdpersonal information som kan skrivas ut och ges till patienten och förälder. Du fyller i vårdgivarens namn i de gråmarkerade rutorna. Det finns även möjlighet att lägga in logotyp för vårdgivare/region/landsting.

 

 

Redigeringsbart dokument med utförlig patientinformation där du själv fyller i region, dataskyddsombud och andra uppgifter i gulmarkerade fält patientinformation hittar du för utskrift här

 

Samtyckeshantering

Alla patienter som inkluderas i kvalitetsregistret ska ha fått information om detta och inte motsatt sig medverkan. I Barnnjurregistret har vi valt att arbeta med aktivt samtycke, det vill säga att patienten eller dennes vårdnadshavare har sagt aktivt ja till medverkan efter att de fått muntlig och/eller skriftlig information. Detta samtycke behöver inte vara skriftligt, bör dokumenteras dels i journalen och dels inne i själva barnnjurregistret.