Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-09-04
|
Författare: Anette Kristiansson

Bosön 18 - 19/10

Välkomna till årets Bosö-konferens. Temat för sjuksköterskor kommer vara" En jämlik vård" efter det att det under Bosömötet 2022 uppdagades skillnader i hur våra patienter blir bemötta.

Under vårt sjuksköterskemöte kommer vi diskutera skillnader och olikheter inom vården, så att vi på bästa sätt kan främja att vården är så jämlik som möjligt. Vänligen meddela om du önskar att närvara digitalt. Länk kommer då att skickas ut till de sjuksköterskor som önskar det.