Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-02

Vad är ett kvalitetsregister?

Det finns drygt 100 nationella kvalitetsregister i Sverige. Vilka uppgifter som registreras varierar mellan olika register. Varje register har valt ut vilka frågor som är viktiga att få svar på vid just den sjukdomen eller behandlingen.

Det finns drygt 100 nationella kvalitetsregister i Sverige. Vilka uppgifter som registreras varierar mellan olika register. Varje register har valt ut vilka frågor som är viktiga att få svar på vid just den sjukdomen eller behandlingen.

Här är några exempel på uppgifter som kan samlas in:

  • Resultat av prover och undersökningar
  • Vilken behandling som har valts och vad resultatet blev.
  • Vilka läkemedel eller produkter som har använts.
  • Information om hur du som patient uppfattar din situation och hur den påverkas av sjukdomen eller behandlingen.

Det är den vårdgivare som du träffar som lämnar uppgifterna till kvalitetsregistret.

Varför ska uppgifterna lämnas till ett kvalitetsregister?

Kvalitetsregister ger sjukvården en möjlighet att utvärdera vården och göra den bättre. Genom att dina uppgifter och erfarenheter lämnas till ett kvalitetsregister kan du påverka hur vården blir i framtiden. All information är till hjälp för att se till exempel vilka behandlingsmetoder eller läkemedel som ger bra resultat vid en särskild sjukdom eller behandling. Informationen kan också visa vilka metoder som inte bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten.

Hur kan jag använda informationen från ett kvalitetsregister?

Varje register presenterar sammanställningar av uppgifterna från registret som du kan läsa. Sammanställningarna är på gruppnivå och innehåller inga personuppgifter. Informationen kan vara ett sätt att öka din kunskap kring en särskild sjukdom eller diagnos. Genom att läsa om resultaten kan du till exempel få en uppfattning om vilken behandling som har bäst resultat vid en speciell sjukdom. Det kan vara en hjälp för att veta vilka frågor du ska ställa eller diskutera med din läkare eller vårdkontakt.

Text hämtad från 1177.se