Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-08-30

Barnnjurregistret i Vården i Siffror

Vården i Siffror Vården i siffror är regionernas gemensamma webbplats för löpande nationell publicering av data kring hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Den är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete och ger ett faktaunderlag för dialog och analys för de som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering.